Meteen naar de inhoud

Hospice Kuria

Kuria is een warm, deskundig hospice in Amsterdam. We zorgen er voor mensen in de laatste fase van hun leven. Ook al is genezing niet meer mogelijk, we proberen de tijd die over is zo fijn mogelijk te laten zijn. In Kuria heerst een huiselijke sfeer. Bewoners worden er liefdevol en met veel persoonlijke aandacht verzorgd door toegewijde medewerkers en vrijwilligers.

Palliatieve terminale zorg

Kuria wil bewoners een zo comfortabel en menswaardig mogelijk leven bieden, tot het einde aan toe. Daarom doen we aan goede pijn- en symptoombestrijding. Daar hoort soms palliatieve sedatie bij. Dan krijgt een bewoner medicijnen waardoor hij slaperig wordt en minder pijn heeft. Euthanasie wordt niet toegepast in het hospice.

Psychosociale en spirituele begeleiding

Ziek-zijn en weten dat het einde dichtbij is roept vaak zorgen en vragen op. Over vroeger, over relaties of over wat er na de dood gebeurt bijvoorbeeld. Daarom is er bij Kuria professionele begeleiding op psychosociaal en spiritueel gebied. Ook voor familie en vrienden van de bewoner kan deze tijd zwaar zijn. Voor hen is er daarom ook aandacht.

Kwaliteit van onze zorg

Kuria werkt samen met het VUmc-Expertisecentrum Palliatieve Zorg op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen

Kuria is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Prezo Hospicezorg. Dit keurmerk toont aan dat we aan alle kwaliteitseisen voldoen die aan een hospice worden gesteld.

Lees hier het rapport van het laatste bezoek van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd aan hospice Kuria.

Iedereen is welkom

Kuria is een hospice met een christelijke identiteit. Iedereen is welkom en er is respect voor ieders levensovertuiging. Bewoners hoeven zelf dus niet christelijk te zijn.