Ga naar de inhoud

Onderwijs en onderzoek

Onderzoek in de Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is nog een relatief jong gebied binnen de gezondheidszorg.
Om de beste zorg te blijven leveren, is het nodig kennis op te bouwen en dus te investeren in onderzoek. Dankzij (wetenschappelijk) onderzoek kan de palliatieve zorg zich verder ontwikkelen. Landelijk en in de stad Amsterdam. En dat komt uiteindelijk de zorg voor de bewoner en cliënt ten goede. Want belangrijk vinden we dat inzichten uiteindelijk bij het bed terechtkomen.

Daarom draagt Kuria, als high care hospice en academische werkplaats van het AmsterdamUMC, actief bij aan onderzoek. Dit doen we onder andere in samenwerking met onze ‘eigen’ hoogleraar klinische palliatieve zorg prof. dr. Lia van Zuylen. Ook werkt Kuria samen met andere afdelingen van het AmsterdamUMC, zoals anesthesiologie, medische oncologie, Public Health at the End of Life en het Expertise Centrum Palliatieve Zorg-AmsterdamUMC. Er is ook samenwerking met de leerstoel Hospicezorg van het UMCU.

Bekijk hier een overzicht van lopende onderzoeken waaraan Kuria deelneemt.

Zie hieronder meer over de in het overzicht genoemde onderzoeken:

Publieksrapport HOPEVOL
Handleiding palliatieve zorg daklozen
Change of urinary extracellular vesicles proteins in the days before dying

Onderwijs in de Palliatieve zorg

Kuria heeft in de loop der jaren heel veel kennis opgebouwd: over benauwdheid, pijnverlichting en psychosociale zorg bijvoorbeeld. Die kennis dragen we graag uit aan andere partijen. Daarom organiseert Kuria (vaak in samenwerking met het Expertise centrum Palliatieve Zorg Amsterdam en het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen) opleidingen over palliatieve zorg voor verschillende disciplines. Bekijk hier het aanbod opleidingen van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen: deskundigheidsbevordering

Maatwerk onderwijsprogramma Palliatieve zorg

Wilt u een onderwijsprogramma op maat laten organiseren?

Dat kan. In afstemming met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam en het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen wordt een programma samengesteld dat aansluit bij uw opleidingswensen.
Denk aan een algemene voorlichting over palliatieve zorg of een specifieke les over symptoom- en pijnbehandeling. Hierbij is ook een rondleiding door het hospice mogelijk. Voor meer informatie, neem contact op via secretariaat@kuria.nl.

Stages in de Palliatieve zorg

Volg je een opleiding die raakvlakken heeft met de palliatieve zorg? Bij hospice Kuria is geregeld plek voor stagiairs. We werken samen met (o.a. het onderwijsprogramma Palliatieve Zorg van) het Amsterdam UMC en (de opleiding hbo-Verpleegkunde van) de Viaa te Zwolle.

Stuur voor meer informatie een mail naar secretariaat@kuria.nl