Ga naar de inhoud

Beleid / Doel

Hieronder kunt u het Beleidsplan 2023-2025 van Stichting Kuria inzien:

Doel

Het Doel van Stichting Kuria zoals verwoord in de statuten:

  1. de bevordering van het bieden van christelijke gastvrijheid en verzorging aan mensen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en zich op het sterven moeten voorbereiden en de bevordering van het ondersteunen en aanvullen van bestaande mogelijkheden van zorg in eigen thuissituaties van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, door activiteiten van stichtingen waarmee Stichting Kuria een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
  2. om dit te kunnen doen houdt de stichting zich ook bezig met het verwerven, vervreemden, beheren, verhuren en exploiteren van registergoederen en het beheren en beleggen van vermogen;
  3. en het werven van fondsen en middelen die direct ten goede komen aan stichting waarmee Stichting Kuria een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten en het doen van donaties, al dan niet uit hoofde van garantstellingen aan deze stichtingen.